V&VN-Longverpleegkundigen, Saneren

Onderwerpen


Update saneren

dr.ir. Frank van Boven, onderzoeker
Erasmus Medisch Centrum Rotterdam, Interne Geneeskunde, sectie Allergologie en Klinische Immunologie

Ingegaan wordt op de stand van zaken m.b.t. allergologisch saneren bij de huisstofmijt gerelateerd allergisch astma, afgesloten wordt met de relatie met ventileren en luchtverontreiniging.

Leerdoel:
- Na de presentatie weet de deelnemer welke onderzoeksvragen nog open staan over saneren bij allergisch mijt gerelateerd
  astma.

 

Medische effecten door luchtverontreiniging

dr. Hans in ’t Veen, longarts
Franciscus Gasthuis & Vlietland, Rotterdam

De presentatie zal zich focussen op de relatie tussen luchtverontreiniging en (long)ziekten, waarbij ook de interactie met Covid-19 wordt besproken. En, is het Schone Lucht Akkoord de oplossing?

Leerdoel:
- De deelnemer herkent belangrijke bronnen en bijbehorende gezondheidseffecten op individueel en nationaal niveau.

 

Technische aspecten binnen luchtverontreiniging / scholen en adviezen

dr.ir. Marcel Loomans, universitair docent
Technische Universiteit Eindhoven, Faculteit Bouwkunde, onderzoeksgroep binnenmilieu-gezondheid

Eerst zal ingegaan worden op het doel van ventileren. In de presentatie zal het principe van ventileren worden toegelicht, ook in vergelijk tot spuien en recirculeren. Ook zal luchtreiniging kort aangestipt worden. Naast ventilatie zal gesproken worden over de verschillende manieren waarop lucht in een ruimte gebracht kan worden. Aan de hand van COVID-19 en het corona-virus zal het effect van ventilatie op het risico op infectie worden getoond. Hierbij komt bijvoorbeeld ook het gebruik van een CO2-sensor aan de orde om in te kunnen schatten of er een voldoende mate van ventilatie is. Ik probeer daarmee ook dicht bij de praktijk te blijven.

Leerdoelen:
- Na de presentatie weet de deelnemer waarom ventilatie belangrijk is en hoe ventilatie kan bijdragen aan een beter
  binnenmilieu.
- Na de presentatie kan de deelnemer een onderscheid maken tussen ventilatie, recirculatie en spuien.

 

Host:

Alma van Schie, longverpleegkundige
Basalt Revalidatie, Leiden