Onderwerpen

Facultatief van 14.00 - 15.00 uur

Korte inleiding in de Bouwfysica
Frank van Boven MSc, bouwkundige, gast-onderzoeker

Warmte en vocht in woningen spelen een sleutelrol in het overleven van huisstofmijten. In deze introductie wordt ingegaan op het eenvoudig analyseren van de vochthuishouding van een woning.

Leerdoelen:
- Kunnen benoemen van de acht factoren die de vochtigheid in het textiel bepalen.
- Samenhang tussen de acht factoren begrijpen.


Stand van zaken saneren. Effectiviteit saneren en actualisatie m.b.t. saneren
Frank van Boven MSc, bouwkundige, gast-onderzoeker

De stand van zaken omtrent saneren wordt gedomineerd door een Cochrane-review met negatieve uitkomsten. Sinds deze Cochrane-review is het aantal nieuwe studies flink afgenomen. In de update wordt ingegaan op een nieuwe kijk door in te zoomen op verschillende strategieen van saneren.

Leerdoelen:
- Kunnen benoemen en onderscheiden van de strategieen van saneren.
- De rol van strategieen in het debat kunnen toelichten.Allergie voor huisdieren....... een prikkelend verhaal over saneren of niet.....& de allergiequiz
Drs. Erik-Jonas van de Griendt, kinderarts-pulmonoloog

Aan de orde komt het verschil tussen sensibilisatie en allergie, wanneer moet je eigenlijk saneren bij een allergie? En wat als de prikkels niet te vermijden zijn?
Hoe ver ga in het verbieden van dieren in de omgeving? En hoeveel bewijs is er eigenlijk voor saneren?

Leerdoelen:
- De deelnemer kent het verschil tussen sensibilisatie en allergie.
- De deelnemer neemt kennis van het spanningveld tussen expositie en saneren en kan factoren benoemen die hierin
  meespelen.

 

Saneren in de praktijk. Ook de financiële consequenties etc.
Frank van Boven MSc, bouwkundige, gast-onderzoeker
Marieke Roest, longverpleegkundige
Joke Hes, longverpleegkundige

Voor de praktijk kan de longverpleegkundige thuiszorg gebruik maken van een pdf-tool van de V&VN. Deze tool is bedoeld voor een gestandaardiseerde opname van de woning en genereert automatisch adviezen. In deze presentatie wordt de totstandkoming en het gebruik van het pdf-formulier toegelicht. Verder wordt ingegaan op enkele saneringsproducten en een aanvraag voor financiële ondersteuning bij de WMO.

 

Casuïstiekbespreking in 2 groepen
o.l.v.
Taakgroep saneren
Frank van Boven MSc, bouwkundige, gast-onderzoeker
Marieke Roest, longverpleegkundige
Joke Hes, longverpleegkundige
Yvonne Verkooijen, longverpleegkundige